html> خر عاشق
خر عاشق
 
قالب وبلاگ
آخرين مطالب
 طنز خر عاشق

طنز خر عاشق

کـــره ای گــفــت بــــــــــه بابای خرش  ****   پــــدر از هـــمـــه جــا بـی خبرش

وقـــت آن اســــت بـــــرای پســرت  ****   ایـــــن الاغ نـــــــرّه ی کــــره خــرت

مــاده ای خـــــــــــــــوشگـل و زیـبا گیری  ****   تـــو کــه هر روز به صحرا میری

وقـــت آن اســت کـه زن دار شـوم  ****   ورنـــه از بـــی زنــــــــــی بــیمار شوم

پـــدرش گــفــت کــه ای کـــــره خَرَم  ****   ای عــزیـــز دل بـــابــــا ، پــســرم

تـــو کـــه در چــنــتــه نداری آهی   ****   نـــه طــویـــــــــلــه ، نه جُلی نه کاهی

تـــو کـــه جــز خـوردن مال پــــــــــــدرت  ****   پـــــــدر نـــــــرهّ خـــــر دربــــدرت

هـــیـــچ کـــار دگــری نیست تورا  ****   یک جو از عقـــــــــــــ به سر نیست تورا

به چه جرأت تو زمــــن زن طـلــبی  ****   بـــاورم نـیــست کـــه ایـنقدر جَلبَـــــی

بـــایـــد اول تـــو بــگـیـری کاری  ****   بــهـــر مــــردم بــبــــــــــــــری تــو باری

بعـد از آن یک دو تا پالان بخـری  ****   بـهــر آن کُــرّه خـــوشگـــــــــــــــل بـبـری

یک طــویــلـه بکنی رهن و اجار  ****   تــا کــه راضـــــی شــود از تو آن یـــــــــــار

بـعــد بـایــد بـخری رخت عــــــــروس  ****   بـهـر آن مـاده خــر خـوب و مـــــلوس

جُــــــلـی از جــنـــس کــتـــان اعلا  ****   روی جُـــل نـقــــــــــش و نـگـاری زیـبـا

بــعـــد بـــایـــد بـــکـــنی گلــــــــــکاری  ****   بــهــر مــاشـیـن عروس یـک گاری

وقــتی ایـــنـهــــــــــا بـــشـــود آمــاده  ****   بــعـــد از ایـــن زنـــدگــیـــّت آغـازه

می بــری مـــاده خــرت را حجـــــــله   ****   بــا تـــأنــی نَه کــه بـــا ایـــن عـجـله

بــشـنــو ایــن پــنـــــــــد ز  بابای خرت  ****   پــــــدر بـــــا ادب و بــــا هــــنـــرت

تــا کـــه اســبــاب مــهــیـــــــــــا نشود  ****   موسم عــقـــــــد تــو بــر پا نشود

پــس از امــروز بــرو بر سرِ کار  ****   تــا نـــهـــنـــد آدمـــیـــان پــشتت بــــــــــــار

[ شنبه چهارم خرداد 1392 ] [ 18:30 ] [ محمد مهدی یونسی ]

می زنم من جفتکی !!
من الاقی شاعرم ....یا شاعری هستم الاغ
عرعری دارم گهی در مزرعه ، گه توی باغ

وقت مهمانی ، بجای یونجه ، گندم می خورم
گندمی از اصفهان و مزه ای از چارباغ

بعد از آن ، خرغلت ، اندر سبزه های پر ملاط
بنده می خوابم میان سبزه زاران ، چار طاق

گندم و خرغلت و شعر و شاعری در اصفهان
شعر من باشد برای هر الاغی چون چراغ


شعر های بنده دارد یک پیام مفتکی
قافیه چون تنگ آید ، می زنم من جفتکی !!

[ شنبه چهارم خرداد 1392 ] [ 17:14 ] [ محمد مهدی یونسی ]
نه به دنبال مقـــام و پولم
به همین باربری مشغولم

                       دلخوشم ، چون که ز آدم دورم
                       یــــــک خـــر محترم و مشهورم

                                            ســـر مـربی و مـربی نشوم
                                            چون که از اصل تمدن عقبم

                                                                         لیک قانع به همین پالانم
                                                                         یک خــر معتدل و میزانم
[ شنبه چهارم خرداد 1392 ] [ 13:54 ] [ محمد مهدی یونسی ]
توجه                                                                                                                   توجه

بزودی آموزش انواع و اقسام " جفتک پرانی " برای کره خرهای تازه کار و قاطبه الاغ های محترم و غیر محترم پایتخت و حومه ....!

آموزش جفتک پرانی ، آرایش " سمّ " و سایر تزئینات پالان و افسار و مگس پران (!!) و سایر ملزومات خریت ... توسط اساتید درجه یک امور خرکی....!
نامنویسی با وقت قبلی ... هر کره خر یک امتیاز ...!


بــا خریت می توان دنیا گرفت


در کنار یونجه و جو ، جاگرفت !

 

[ شنبه چهارم خرداد 1392 ] [ 13:46 ] [ محمد مهدی یونسی ]

انتخاب
خر نمونه !!

از میان این همه خر ، انتخاب من توئی
موجبات کاهش هــر  التهاب  من توئی

جمله ی  خرها ، دو تا   گوش دراز   و   چارپا
لیک ای آرامشم ،چون قرص خواب من  توئی

در  میان  کره خرهای   جهان ،    یکدانه ای
مستم از آن عرعرت ، جام شراب من توئی

الغرض ، باید بدانی  ای همیشه خرترین
چون جنیفر لوپزی ، اصلاً گلاب من توئی

عاشقم من ، عاشق  آن هیکل    زیبای    تو
ای همیشه خوردنی ، سیخ و کباب من توئی

عرعری این گونه پر احساس و عاشق کش کجاست؟
حرف آخـر  ،   یونجه ای   و   ظرف   آب من    توئی !!

[ شنبه چهارم خرداد 1392 ] [ 13:43 ] [ محمد مهدی یونسی ]

الاغیه...

بجای بهاریه !!

 

 

بهـــار آمد چــــه عـرعـرهـا کنم من
                        تمـــام عقــــده هـــــا را وا کنم من
زنــــم خـــرغلت انــــدر سبزه زاران
                        نگــــار خـــــویش را پیــــدا کنم من
نـــــدارم خــــرج آجیـــــل شب عید
                        کــه پولی خــرج ایـن حرفا کنم من
گــــرفتـــــار است دیـــــدم آدمیزاد
                        بـــرایش نیش خــــود را وا کنم من
خریت هــــم بــــود یـک نعمتی نیک
                       کـــه صد شکر خریــت هــا کنم من
الاغم مـــن نباشم خـر کــه خود را
                        دمــــادم وقــف آدم هـــــا کنم من
            خدایا آن که آدم هست و خر نیست
            کجـــا پیــــدا در ایــن دنیا کنم من !

[ شنبه چهارم خرداد 1392 ] [ 13:40 ] [ محمد مهدی یونسی ]
ازدواج از دیدگاه یک خر !!

خر ، نه آن باشد که کرده ازدواج
یا که مانده داخل گل ، هاج و واج

خر کسی باشد که هم بعد از طلاق
می رود اندر طویله ، چون الاغ !

بار دیگر می نماید ازدواج
عقل خود را می زند چوب حراج

چون مکرر می شود این خر تری...
گویمش ایول بابا ، الحق خری !!

[ شنبه چهارم خرداد 1392 ] [ 13:7 ] [ محمد مهدی یونسی ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

آرشيو مطالب
امکانات وب
  • تنهای تنها
  • صندلی داغ